Mobirise

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, ROZWOJOWA I INNOWACYJNA 

Głównym zadaniem Działu B+R jest opracowywanie ekoinnowacyjnych produktów i technologii, które mogą mieć zastosowanie w budownictwie i ochronie środowiska.

Innowacje produktowe i procesowe do produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Dzięki badaniom chcemy zwiększyć poziomem konkurencyjności na rynku naszego przedsiębiorstwa. Dział na bieżąco współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi. Pracownikami działu są między innymi naukowcy, którzy na co dzień pracują na prestiżowych uczelniach technicznych. Dział zatrudnia osoby z tytułem naukowym dr inż. oraz doktorantów. 

Zajmujemy się opracowywaniem nowych technologii w obszarze ekoinnowacyjnych rozwiązań w budownictwie domów z keramzytu, budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Nasze prace badawcze realizowane przez BUDWOD Sp. z o.o. pomogą nam aplikować o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opracowujemy projektu pn. Opracowanie innowacyjnego zasobooszczędnego systemu prefabrykacji opartego na zasadach zrównoważonej gospodarki materiałowej w obiegu zamkniętym dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Współpracujemy z uczelniami technicznymi m.inn. Politechniką Świętokrzyską i Akademią Górniczo-Hutniczą oraz ze Szkołą Główną Handlową.© BUDWOD 2022 . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder