Mobirise
Mobirise

PRODUCENT PV CLEANING FLUID

PV Cleaning Fluid

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego BUDWOD Spółka z o. o. 25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 5a, lokal 223, rozpoczęło swoją działalność w 1988 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się kreowaniem, tworzeniem i komercjalizacją ekoinnowacyjnych rozwiązań w budownictwie i ochronie środowiska. Realizując strategię rozwoju firmy współpracujemy z Klientami oferując im udział we wdrażaniu nowatorskich w skali światowej rozwiązań zarówno w zakresie rozwoju i wdrażania technologii, jak i możliwości ich finansowania. BUDWOD Sp. z o.o. kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej z 2014, która definiując „ekoinnowacje” jako punkt odniesienia do wszystkich form innowacji – technicznych i pozatechnicznych – które przynoszą korzyści dla środowiska naturalnego.

Dążymy do optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych dlatego nasz Dział Badawczo-Rozwojowy opracował autorską recepturę płynu do mycia oraz konserwacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, który jest proekologiczny i biodegradalny. Nasz produkt skierowany jest dla profesjonalistów, którzy ze szczególną starannością dbają o maksymalne wykorzystanie mocy farmy oraz ochronę środowiska naturalnego. PV CLEANING FLUID skutecznie czyści panele fotowoltaiczne i maksymalizuje wytwarzanie energii nawet do 30%. Jego specjalna formuła usuwa szeroką gamę zanieczyszczeń, takich jak pozostałości zanieczyszczeń powietrza, pyłki organiczne, ptasie odchody, kurz, pył cementowy, sadze itp.

PV CLEANING FLUID z ekoinnowacyjnymi rozwiązaniami skierowany jest do świadomych ekologicznie Klientów.

Dział Badawczo-Rozwojowy zaprojektował PV CLEANING FLUID tak, aby wspomagał proces płukania, który wyeliminuje potrzebę wykorzystywania wody dejonizowanej (DI) oraz wody o odwróconej osmozie (RO). Do uzyskania najwyższej jakości naszego produktu zastosowano do oczyszczenia wody specjalistyczny filtr, który skutecznie redukuje zanieczyszczenia wodociągowe aż do 99,9%. Dzięki filtrowi woda wykorzystywana do produkcji PV CLEANING FLUID jest wysoko oczyszczona w procesie filtracji, gdzie zostały usunięte zanieczyszczenia takie jak: muł, piasek, chlor, substancje organiczne, pestycydy jednocześnie redukując jej twardość i ją odkamienia. Do ultrafiltracji wody zastosowano wysokiej jakości membranę, która usuwa bakterie, zanieczyszczenia, środki organiczne oraz szkodliwe substancje. Ponadto w filtrze znajduje się wkład węglowy, wkład z węgla aktywnego (poprawia jakość wody), wkład (czynnik granulatu, pochłaniający zapach), wkład żywiczny (odkamienia wodę), wkład zmiękczający pH jest neutralny dla człowieka i waha się w granicach od 6,5 do 7,5.
PV CLEANING FLUID posiada ATEST HIGIENICZNY nr B-BK-60211-0687/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, który jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego
w Polsce działającą od 1923 roku. Produkt jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, szybko ulega samoczynnej biodegradacji, więc nie wpłynie negatywnie na otaczającą roślinność lub wody/warstwy wodonośnej (wód gruntowych) Wykorzystane w produkcie środki powierzchniowo czynne nie zostały zakwalifikowane jako mieszanina stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR. 1272/2008, i tym samym PV CLEANING FLUID nie wymaga rejestracji w ECHA EUROPEAN CHEMICALS AGENCY.

PV CLEANING FLUID nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO), (Volatile organic compounds VOC `s).

PV CLEANING FLUID nie zawiera rozpuszczalników i nie powoduje korozji, działa bez negatywnego wpływu na powłoki polimerowe oraz nie powoduje utleniania i ścierania metalowych szyn a także wsporników montażowych. Doświadczenie w praktyce potwierdza, iż używanie PV CLEANING FLUID znacząco zmniejszamy zużycie wody, eliminując tym samym wykorzystywanie wody (DI) oraz (RO). Do uzyskania 1 litra wody dejonizowanej, lub RO wykorzystuje się aż 5 litrów wody surowej.

Produkt pakowany jest standardowo w pojemnikach – 1000 litrów i 5 litrów, na życzenie Klienta 1 litr.

POJEMNIKI SĄ NOWE - PRZEZNACZONE WYŁACZNIE DO PRZECHOWYWANIA WODY PITNEJ.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

© BUDWOD 2022 . Wszelkie prawa zastrzeżone.

This website was made with Mobirise theme