Mobirise

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, to jedno z możliwych rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach, gdzie doprowadzenie do zbiorczej kanalizacji jest technicznie bądź ekonomicznie nieopłacalne. Sprawdzają się w przypadku braku możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są miejsca o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej głównie to peryferia małych miejscowości głównie miasteczek i wsi. Celem przydomowych oczyszczalni ścieków jest unieszkodliwianie ścieków w miejscu ich powstawania, a następnie odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu lub rowu.

Oczyszczalnie ścieków dzielimy na dwa typy: 

- Oczyszczalnie drenażowe,
- Oczyszczalnie Biologiczne


Wybierając przydomową oczyszczalnię ścieków musimy wziąć pod uwagę, że jest to inwestycją na długie lata. A także, że jakość pracy oczyszczalni jest uwarunkowana: rodzajem technologii, jakością materiału i wykonana oczyszczalni, montażu oraz częstotliwości wykonywania przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych.


© BUDWOOD 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.